سیزده نوروز و آئین‌های مربوط به آن یکی از نشانه‌های بارز فرهنگ و تمدن ایرانی است. البته همزمانی این آیین با روز قتل «حضرت علی» در این روز، این مراسم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با ما در تحریریه خبر سفربازی همراه باشید.

باید بدانیم که جشن‌های مربوط به نوروز کامل کننده یکدیگر و در یک راستا هستند که این جشن یک پایان خوش لازم دارد تا همه چیز آن کامل باشد. به همین دلیل مردم سنت «سیزده به در» را به جای می‌آورند.
یکی از مواردی که برای فرهنگ سازی در این زمینه لازم است بدانید آن است که مردم از رها سازی ماهی قرمز در طبیعت و منابع آبی اطراف خودداری کنند. این مقوله نیاز به آموزش‌های همگانی دارد.

آیا این مطلب مفید بوده؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای